You dont have javascript enabled! Please enable it!

MIKNATISLA ISI ÜRETİMİ, MANYETİK ISITMA NASIL YAPILIR

MIKNATISLA ISI ÜRETİMİ, MANYETİK ISITMA NASIL YAPILIR

sponsor.kerimakarpat@gmail.com
MANYETİK ISITMA NEDİR, NASIL YAPILIR
Yenilenebilir enerjiye yönelme nedenleri, enerjinin arz güvenliği, enerjinin sosyal ve ekonomik etkileri, enerji üretiminin yol açacağı çevresel etkiler ve enerjide sürdürülebilirlik olarak kısaca sıralanabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı ısıtma yöntemlerinin sanayideki kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu çalışma manyetik alan kullanılarak, iletken maddeler üzerinde girdap akımları oluşturulması ve ve bu akımların iletken maddeler üzerinde oluşturduğu ısının farklı alanlarda kullanılma imkânını araştırmatı farklı ısıtma yöntemlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ortaya çıkan ısının; mıknatıs iletken malzeme arası mesafe, mıknatıs sayısı ve manyetik alan değişimi, değişkenlerine bağlı değişimi ölçülerek, ısı değerinin bu değişkenler ile nasıl değiştiği gözlemlenmiştir. Değişkenler etkileri incelenerek en uygun verim değeri % 74,30 olarak Hesaplandı En uygun verim değerini oluşturduğu değişken 5 mm mıknatıs iletken malzeme arası mesafe 2 mm 2000 d/d devir sayısı ve 8 adet mıknatıs yerleştirildi


You might be interested in

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments